Fabrika - Reklamná agentúra

Vitabalans

Klient:
Vitabalans

Miesto konania:
NTC Bratislava

Cieľ akcie:
analýza trhu, plánovanie mediálneho priestoru, výroba TV spotu pre slovenský trh

Charakter akcie:
mediálna kampaň produktu Lactoseven

VitabalansVitabalansVitabalansVitabalans

Na prezeranie stránok si prosím nainštalujte Flash Player.

created by buckle up, s.r.o.