Fabrika - Reklamná agentúra

PricewaterhouseCoopers

Klient:
PricewaterhouseCoopers

 

Miesto konania:
Častá - Papiernička

 

Cieľ akcie:
relax  zamestnancov a utuženie vzťahov  v  kolektíve

 

Charakter akcie:
teambuilding

PricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopers

Na prezeranie stránok si prosím nainštalujte Flash Player.

created by buckle up, s.r.o.